המחרת מוצרים ובחינת מדיניות המחירים


אנו מסייעים להנהלת הפירמה לבחון את מבנה המחירים
בתחומי פעילותה ( של הפירמה ושל המתחרים הישירים והעקיפים ) וממליצים להנהלת הפירמה על החלופה האופטימלית של מדיניות המחירים .

מדיניות מחירים אמורה לסייע בהשגה בו זמנית גם של רווחיות פיננסית וגם לאפשר לבצע פעילויות שיווק דינאמיות ורכישת יתרון תחרותי ארוך טווח .

בתהליכי הבחינה אנו ממפים את כל המוצרים בתחום הפעילות הרלוונטי ומזהים את מדיניות המחירים של המתחרים .

אנו מאתרים את מכלול משתני הפעילות הפנימיים של הפירמות המתחרות ומזהים את גורמי החולשה ו/או העוצמה הגלומים בפעילותן .

בעת ביצוע מיפוי המחירים אנו אוספים מידע רב על המבנה הפיננסי של המתחרים ונתחים מידע זה לצורך קבלת החלטות אופרטיביות הנוגעות למדינות המחירים התחרותית של הפירמה .

הדפסשלח לחבר
תחומי פעילות נוספים
בחינת היתכנות של מוצרים ועריכת ניסויי סימולאציה
ייעוץ אישי למנהלים
תכנון פעילויות השיווק , קמפיינים פרסומיים ובדיקת אפקטיביות
משא ומתן עסקי
הכנת תכניות עסקיות ותכניות שיווק
ליווי עסקי של חברות הזנק וחברות בהקמה
מיזוגים , רכישות ובחינת שיתופי פעולה אסטרטגיים
אפיון וניתוח ערוצי שיווק
מיתוג ומיצוב תחרותי
הערכת פוטנציאל , בחינת תמהיל המוצרים