אפיון וניתוח ערוצי שיווק

אנו מבצעים מיפוי מפורט של ערוצי השיווק תוך זיהוי מכלול הגורמים הפועלים בערוצים אלו ותוך הערכת התנהגות הצריכה של פלחי צרכנים שונים .

במסגרת העבודה אנו מנתחים מידע על מאפייני התחרות בערוצים ומשקללים את מכלול משתני היריבות בין הגורמים הפועלים בו על מנת לסייע בבניית מדיניות הפצה ומכירות של הפירמה .

הדפסשלח לחבר
תחומי פעילות נוספים
בחינת היתכנות של מוצרים ועריכת ניסויי סימולאציה
ייעוץ אישי למנהלים
תכנון פעילויות השיווק , קמפיינים פרסומיים ובדיקת אפקטיביות
משא ומתן עסקי
הכנת תכניות עסקיות ותכניות שיווק
ליווי עסקי של חברות הזנק וחברות בהקמה
מיזוגים , רכישות ובחינת שיתופי פעולה אסטרטגיים
מיתוג ומיצוב תחרותי
המחרת מוצרים ובחינת מדיניות המחירים
הערכת פוטנציאל , בחינת תמהיל המוצרים