מיזוגים , רכישות ובחינת שיתופי פעולה אסטרטגיים


במסגרת העבודה אנו מנתחים את פעילות כל הגורמים המשפיעים על הפירמה - מתחרים ישירים , מתחרים העקיפים , ספקים , מזהים את הגורמים הקריטיים בשוק ומנסים ליצור לפירמה יתרון תחרותי . 

בתהליך הבחינה המקיף נבחנים כל שיתופי הפעולה האפשריים , מיזוגים ו/או רכישות על מנת לסייע באיתור ופיתוח היתרון התחרותי .

העבודה בתחום זה מבוצעת על בסיס מקצועי בלתי תלוי , בלי להיות חלק מתהליכי הרכישה ו/או הבעלות ומבלי להיות מתוגמלים על בסיס הצלחה .  היעדר המעורבות הישירה מעמידה אותנו בעמדה "נקייה" ממניעים עצמיים תוך שהיא מאפשרת לנו להציב עמדה והמלצה מקצועית בלתי מוטה .

בתהליך זה אנו מנתחים את המבנה הפיננסי , את תמהיל המוצרים , את מערך השיווק , המכירות , ההפצה , את הבעלים , את המותגים , הפטנטים ... וכ"ו ומגישים למקבלי ההחלטות המלצות הנסמכות על נתונים כמותיים עובדתיים .

הדפסשלח לחבר
תחומי פעילות נוספים
בחינת היתכנות של מוצרים ועריכת ניסויי סימולאציה
ייעוץ אישי למנהלים
תכנון פעילויות השיווק , קמפיינים פרסומיים ובדיקת אפקטיביות
משא ומתן עסקי
הכנת תכניות עסקיות ותכניות שיווק
ליווי עסקי של חברות הזנק וחברות בהקמה
אפיון וניתוח ערוצי שיווק
מיתוג ומיצוב תחרותי
המחרת מוצרים ובחינת מדיניות המחירים
הערכת פוטנציאל , בחינת תמהיל המוצרים