תבניות תכנון

מבקר יקר

לנוחיותך מצורפים להלן טפסים , טבלאות והמלצות כיצד לערוך ומה חשוב להכין בתהליכי התכנון העסקי-אסטרטגי והתכנון השיווקי האופרטיבי .   ניתן להוריד מסמכים אלו לשימוש אישי לאחר הרשמתך לאתר ( הרשמה למידע ).

מומלץ מאד לעדכן נתונים אלו בקביעות בכל התחומים והקטגוריות בהן פועלת הפירמה .