מודיעין עסקי אסטרטגי

אנו מספקים ללקוחותינו מידע עסקי אסטרטגי .


מידע זה , אשר הנו בעל השלכות ארוכות טווח על הפירמה
נאסף ממספר רב של מקורות ומנותח באופן מעמיק על מנת
לספק את התשתית לקבלת החלטות עסקיות ארוכות טווח .

מידע זה מנותח בצורה מקצועית ומובא למנהלי הפירמה
כתשתית לקבלת
החלטות עסקיות אסטרטגיות .


אנו מספקים מידע מעמיק על אפיוני התפקוד הקיימים בשוק המקומי
*   נתוני פעילות ומגמות בשווקים בינ"ל ,
*   מגמות עיקריות בשוק ובענפי פעילות מגוונים ,
*   מידע פיננסי ומידע כלכלי ( מיקרו ומאקרו ) בתחומי פעילות מוגדרים ,
*   מידע על ולצורך מיזוגים ורכישות ,
*   מידע על פיתוח והשקות של מוצרים חדשים ,
*   מידע מנותח על פעילות מתחרים בשווקים מוגדרים ,
*   מידע שיווקי ,
*   אפיון וניתוח מעמיק של מתחרים בתחומי פעילות מוגדרים ,
*   מודיעין עסקי ממוקד ,


כל המידע הנאסף על ידנו הנו ממקורות אשר אינם עושים שימוש בפעולות בלתי חוקיות

הדפסשלח לחבר