תכנון עסקי אסטרטגי

"אינטגרל" הנה חברה מתמחה בייעוץ עסקי אסטרטגי .

בתהליך העבודה עם לקוחותינו אנו בוחנים את הפירמה ביחס למתחרים הישירים והעקיפים בשווקי הפעילות הרלוונטיים . אנו בוחנים לעומק את המדיניות העסקית , את האסטרטגיה השיווקית , את תמהיל המוצרים , את הצרכנים , את שוקי המטרה ואת ערוצי השיווק . אנו מעריכים את היתרון ( או החיסרון ) התחרותי ואת יכולת הפירמה להשיג את היעדים האסטרטגיים ארוכי הטווח. בתהליך האבחון אנו מפעילים מכלול של כלים מקצועיים , מודלים תיאורטיים והרבה ניסיון מעשי על מנת להעריך את היעלות התפקודית , את עוצמות אל מול החולשות הפנימיות , לאתר הזדמנויות ולמזער סיכונים . בסיום תהליך הבחינה מוצגת תמונת המצב הקיים והמלצות לשינוי העשויות להוות בסיס למכלול של פעילויות יישומיות ולהכנתה של תכנית אסטרטגית אינטגרטיבית. הפיכת הידע לעקרונות פעולה
היתרון הטמון לכאורה בידיעת הרבה פרטים ובאיסוף הרבה מידע הנו יתרון מדומה . גם מידע רלוונטי הנאסף בצורה שיטתית ומנותח בצורה טובה אינו ערובה להצלחה עסקית . כל החברות הפועלות בשוק יכולות לאסוף את אותם פרטי מידע ולהסיק את אותן מסקנות . יש כמובן פירמות הנכשלות באיסוף המידע או בהסקת המסקנות אבל הכישלון המשמעותי ביותר נובע מהיעדר יכולת להפוך את המידע למסקנות בעלות משמעות ולעקרונות פעולה .