משמעות תוצאות הניתוח
ניתוח העמדה התחרותית של הפירמה והמלצות לאימוץ אסטרטגיה עסקית הנם פועל יוצא של הערכת מכלול גורמי העוצמה או החולשה הפנימיים ( אלו הניתנים לשינוי ולביצוע בסדרת החלטות ושינויים פנימיים בפירמה ) , אל מול ההזדמנויות ו/או האיומים המוקרנים על הפירמה מהסביבה העסקית במסגרתה היא פועלת .

מודל הניתוח משקלל את הגורמים הרלוונטיים , על בסיס ציוני ההערכה הסובייקטיביים כפי שניתנו על ידך , ומאפשרים הערכת המעמד התחרותי תוך הצגת המלצה באשר לכיווני הפעילות - האם מוצע לפירמה לאמץ מדיניות עסקית אגרסיבית , תחרותית , שמרנית או הגנתית .

כיוון הוקטור ( ועוצמתו ) המחושב במודל מייצג המלצה כללית באשר לכיווני הפיתוח העסקי של הפירמה. על מנת לגבש מדיניות עסקית כוללת מומלץ לבצע תהליך תכנון מובנה .

הדפסשלח לחבר