מדיניות אגרסיבית

כאשר הוקטור ממוקם ברביע המייצג מדיניות אגרסיבית ( הרביע הימני העליון ) הפירמה נמצאת במצב תחרותי מעולה . הפירמה יכולה לנצל את עוצמותיה הפנימיות על מנת להתגבר על חולשות , לנצל הזדמנויות ולהקטין איומים אשר השוק / הסביבה העסקית מציבים בפניה .  במצב כזה מתאפשרת העמקת החדירה והאחיזה בשוק , פיתוח שווקים חדשים , פיתוח מוצרים / שירותים חדשים , אינטגרציה לפנים ו/או לאחור ( רכישת חברות ו/או גורמי ביניים הפועלים בתחום הפעילות הרלוונטי ) , הגוונה ( כניסה לתחומי פעילות חדשים אשר הפירמה לא פעלה בהם בעבר ) ... וכ"ו .  פירמה המצויה במצב כזה יכולה לאמץ מגוון חלופות של פעילות אסטרטגית אגרסיבית ועל בסיס העוצמות שלה היא יכולה ככל הנראה להצליח לקיימם כמעט בכל תצורת פעילות .

הדפסשלח לחבר