מאפייני הפעילות שלנובתהליך העבודה אנו בוחנים את הפירמה ביחס למתחרים הישירים והעקיפים בשווקי הפעילות הרלוונטיים . אנו בוחנים לעומק את המדיניות העסקית , את האסטרטגיה השיווקית , את תמהיל המוצרים , את הצרכנים , את שוקי  המטרה ואת ערוצי השיווק . אנו מעריכים את היתרון ( או החיסרון ) התחרותי ואת יכולת הפירמה להשיג את היעדים האסטרטגיים ארוכי הטווח.  

בתהליך האבחון אנו מפעילים מכלול של כלים מקצועיים , מודלים תיאורטיים והרבה ניסיון מעשי על מנת להעריך את היעלות התפקודית , את עוצמות אל מול החולשות הפנימיות , לאתר הזדמנויות ולמזער סיכונים .

בסיום תהליך הבחינה מוצגת תמונת המצב הקיים והמלצות
לשינוי העשויות להוות בסיס למכלול של פעילויות יישומיות
ולהכנתה של תכנית אסטרטגית אופרטיבית.

הדפסשלח לחבר
More ...
יוסי בר-אל
מדיניות שמירת הפרטיות
תחומי פעילויות
תחומים בהם הפעלנו יעוץ עסקי אסטרטגי
פרופיל עסקי