מדיניות שמירת הפרטיות
אנו מבינים ומכבדים את זכות המבקרים באתר לפרטיות ואנו שומרים בקפדנות ובסודיות את כל הפרטים אשר יימסרו לנו .  נשמור בקפדנות כל מידע אישי ו/או עסקי אשר יסופק בעת הכניסה לאתר ( שם , כתובת , טלפונים , כתובת דוא"ל ... ) ובכלל זה מידע ונתונים עסקיים אשר יוזנו על ידך במודל הסימולציה ו/או כל פרט אחר אשר יימסרו בעת הרישום לקבלת מידע .
אנו דוגלים בשקיפות מלאה וכל שינוי במדיניות שמירת הסודיות ( אם בכלל יחול ) יובא לידיעת הציבור מראש.

באתר קיימים קישורים והפניות לאתרים ומקורות מידע אשר בהם חלים כללים אחרים של שמירת סודיות ופרטיות . אנו איננו אחראים לכללי שמירת הסודיות והפרטיות באתרים אחרים .
הגלישה באתר הנה חופשית ואינה כרוכה או מותנה במסירת פרטים מזהים כלשהם . איננו עוקבים אחר המשתמשים ואיננו עושים כל שימוש בכלים לאיסוף מידע אישי ו/או עסקי אשר אינך מעוניין למסור לנו . אנו מאפשרים למשתמשים ולמבקרים לקבל מאיתנו מידע נוסף . כל מידע אשר יימסר לנו ישמש אותנו אך ורק על מנת לעדכן ו/או לשלוח אליך חומר מקצועי בתחומי ההתעניינות שלך .

כאמור כל מידע אישי ו/או עסקי אשר יימסר לנו יישמר בקפדנות ולא יועבר לאף גורם , בשום תנאי ובשום מקרה .
הדפסשלח לחבר
More ...
יוסי בר-אל
מאפייני הפעילות שלנו
תחומי פעילויות
תחומים בהם הפעלנו יעוץ עסקי אסטרטגי
פרופיל עסקי