קמעונאות וערוצי שיווק

/קמעונאות וערוצי שיווק

שינוי במודל הכלכלי של הקמעונאות

מאמר של אלי גידור. הדוחו"ת הכספיים של הרשתות הקמעונאיות מדגישים את הירידה המתמשכת בכל הפרמטרים הכלכליים המהותיים לקיומם של הקמעונאים: ירידה במכירות למ"ר, שחיקה בסל הקנייה, שחיקה ברווחיות התפעולית ושחיקה בשיעור ה-EBITDA. האם המודל העסקי-כלכלי-תפעולי של רשתות השיווק הגדולות משתנה ?

שינוי במודל הכלכלי של הקמעונאות 2018-05-22T09:53:00+00:00

הריכוזיות והתחרות בתחום הבנקאות הישראלית

שוק הבנקאות הוא לב הכלכלה, שכן הוא מופקד על כספי משקי הבית והסקטור העסקי ועל התיווך הפיננסי בין חוסכים ובין משקיעים. ריכוזיות יתר וחוסר יעילות בתפקוד המערכת הבנקאית מקטינים את היעילות של כלל המשק, פוגמים בהקצאת המקורות ומייקרים את עמלות הבנקים. הרגולטורים, בעיקר בנק ישראל ומשרד האוצר, אחראים להגברת התחרותיות בשוק תוך שמירה על יציבות הבנקים. מסמך אשר הוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת

הריכוזיות והתחרות בתחום הבנקאות הישראלית 2018-05-22T09:53:35+00:00