התיירים הסינים מציבים לנו (ולעולם) אתגר גדול וציפיות משמעותיות לעתיד הנראה לעין.

התיירים הסינים שונים במאפייני התרבות, במנהגים, עולמות התוכן שלהם שונים, תחומי הענין והציפיות שלהם שונים מאד מאלו אשר הכרנו בעבר.

מהם האתגרים ומה ראוי ללמוד על התייר הסיני ?

Chinese-tourists-Dispelling-the-myths