גאנט / לוח תכנון פעילויות שיווק

//גאנט / לוח תכנון פעילויות שיווק

גאנט / לוח תכנון פעילויות שיווק

לוח תכנון פעילויות (גאנט) לשנת 2018-2019

גאנט 2018 – 2019

ניתן להוסיף לכל פעילות פירוט משימות, לוחות זמנים, משתני בקרה ותחומי אחריות.

2018-09-29T18:59:49+03:00