סקירה מקיפה של ערוצי הסחר בעולם ובעיקר של שרשרות הערך, האיומים וההזדמנויות לפיתוח עסקי ופתיחת שווקים חדשים

Globalization in transition-The-future-of-trade-and-value-chains