גלובליזציה – ערוצי סחר ושרשרות הערך

/, תחבורה/גלובליזציה – ערוצי סחר ושרשרות הערך

גלובליזציה – ערוצי סחר ושרשרות הערך

סקירה מקיפה של ערוצי הסחר בעולם ובעיקר של שרשרות הערך, האיומים וההזדמנויות לפיתוח עסקי ופתיחת שווקים חדשים

Globalization in transition-The-future-of-trade-and-value-chains

2019-01-28T17:39:27+02:00