הצרכנים משנים במהירות רבה את תבניות ההתנהגויות והצריכה, התשתיות ברובן קיימות אבל המדינות והחברות ביבשת משתהות.

הפוטנציאל העסקי והחלום אשר נרקם עם התחלת המהפכה הדיגיטלית טרם מומש.

Tackling-Europes-gap-in-digital-and-AI

לקריאת רקע מומלץ לקרוא את הדו"ח על המהפכה הדיגיטלית באירופה