הנחיות שימוש בלוח תכנון פעילויות (גאנט) ל – 2018-2019

//הנחיות שימוש בלוח תכנון פעילויות (גאנט) ל – 2018-2019

הנחיות שימוש בלוח תכנון פעילויות (גאנט) ל – 2018-2019

הנחיות כלליות לשימוש והרחבת יכולות השימוש בלוח התכנון

הנחיות שימוש בלוח תכנון תקופתי

2018-09-29T19:04:10+03:00