הפרכת אמיתות שגויות בנוגע לסחר, תעסוקה ויתרון תחרותי

/, תכנון עסקי אסטרטגי/הפרכת אמיתות שגויות בנוגע לסחר, תעסוקה ויתרון תחרותי

הפרכת אמיתות שגויות בנוגע לסחר, תעסוקה ויתרון תחרותי

בעידן בו כמעט כל הפרמטרים משתנים במהירות רבה קיימות עדין אמונות (בלתי מבוססות) הראויות לעיון ובחינה מחודשת.

Trading myths_Full_Report

2018-07-09T09:44:39+03:00