יש חברות מצליחות ויש (הרבה) הנכשלות במעבר לפעילות בערוצי הדיגטל.  מה יכול לגרום להצלחה ?

21 גורמים המשפיעים על מאפייני הפעילות הדיגיטלית של פירמות.

Unlocking-success-in-digital-transformations