יתרון תחרותי הנו תוצאה של תכנון עקבי, מקצועי ואובייקטיבי במקביל לייזום מכלול של פעולות יצירתיות וחדשניות בתחום השיווק .

אנו מסייעים למנהלים לזהות את העוצמות ואת החולשות , תוך זיהוי "הגורמים הקריטיים" בהם נדרש שינוי, על מנת לנצל את ההזדמנויות ולצמצם את האיומים .
בחשיבה המובנית בתהליך התכנון האסטרטגי המוצע על ידנו מצויות כמה נקודות בהם יכולים מנהלים לא רק לקבל תמונת מצב של הפעילות הקיימת אלא הזדמנות לזהות את אותם "גורמים קריטיים" בהם מתחייב לבצע שינוי מיידי כמו גם את המשמעות הנגזרת משינוי זה .

חלק מהמנהלים הפועלים בתחומים בהם יש תחרותיות רבה ולחץ לקבל החלטות אופרטיביות רוצים ( בד"כ ) לראות תוצאות מיידיות ואינם נוטים לקיים תהליך תכנון עסקי מובנה . לדאבון הלב מרבית המנהלים אינם רוצים לשמוע על תהליך המחייב השקעה משום שתהליך כזה אורך זמן ואין בו ( בד"כ ) פירות מיידיים … יתר על כן , יש בתהליך כזה גם חשיפה של גורמי החולשה של הפירמה ועל כן יש בעיניהם של אותם מנהלים משום חשיפה מיותרת ( ולעתים אולי גם מבישה ) …
את הפירות האמתיים של תכנון מובנה , הצבת יעדים ברורים ( המושתתים על יכולות אמתיות ) ופעילות מתוכננת על בסיס יעדים ארוכי טווח – ניתן לראות רק בטווח הארוך .

מנהלים בעלי מכוונות להצלחה , המוכנים לאמץ כלים אנליטיים , אשר יש להם "אורך נשימה" והבנה כי חשוב להצליח ב"מלחמה כולה ולא רק בקרבות בודדים …" , המוכנים לשתף פעולה בתהליך מרתק – עשויים להפיק מתהליך כזה תועלת רבה , לבנות פירמה בעלת עוצמה , בעלת יתרון תחרותי ולהפיק גם רווחים נאים .