מצ"ב לוח תכנון פעילויות לתקופה 10/22 עד 12/23.

מומלץ לעיין קודם במכתב הפירוט מה כדאי להכין וכיצד להתאים אותו לצרכים הניהוליים שלכם.

בהצלחה !

גאנט תכנון 22-23 להפצה

כללים וראשי פרקים להכנת תבנית תכנון