לוח גאנט לתכנון תכניות עבודה ופעילויות שיווק לשנים 2020-2021-2022

//לוח גאנט לתכנון תכניות עבודה ופעילויות שיווק לשנים 2020-2021-2022

לוח גאנט לתכנון תכניות עבודה ופעילויות שיווק לשנים 2020-2021-2022

לוח תכנון להורדה בקישור הר"מ:

https://integral.ms/wp-content/uploads/2020/04/גאנט-לתכניות-עבודה-2022-2020.xlsx

2020-04-20T09:52:55+03:00