מגמות באפיון נאמנות הצרכן

מגמות באפיון נאמנות הצרכן

מגמות וחידושים ביצירת תכניות הנעה והעמקת נאמנות צרכנים בתחומי הקמעונאות.

The Future of Retail Loyalty Schemes

2018-07-06T18:38:04+03:00