תמצית המהווים מדגם מייצג של 1 גולשי אינטרנט 1502הסקירה מתבססת על תשובותיהם של 84.8 ( ומעלה .רוב המשיבים 14האוכלוסייה הישראלית בגילאי % )גולשים באינטרנט לפחות 14 ( פעם אחת ביום .תדירות הגלישה באינטרנט גבוהה בקרב קבוצות הגיל הצעירות 18 – ו 17 70.3 ( " )בהם רוב גדול מדווח על תדירות גלישה של "מספר פעמים ביום 34 65.1 – % ו % בהתאמה.) תרומה אקטיבית מבחינת שיח (טוקבקים באתרים וכתיבה בבלוגים )או העלאת 10 ( תכנים (תוכן וויקיפדיה ,וידאו ליוטיוב )אינה נחלת רוב הגולשים וזאת ללא תלות בגיל %95.1 ( ). מקום הגלישה המרכזי באינטרנט הוא הבית 30% %), אך ניתן לזהות מגמת עלייה 37 ( ביחס לסקרים קודמים בגלישה ממקום העבודה % )וממכשירים ניידים לסוגיהם במקומות 36 (שונים %.) למעלה ממחצית הגולשים מבצעים חיפוש באינטרנט אודות מוצרים ושירותים .מתוכם , 78.9 ( כשלושה רבעים מבצעים השוואות מחירים ונעזרים באתרי החנויות עצמן %) ואתרי 74.8 (השוואת מחירים %). מידע מפורט והמחשה ויזואלית של המוצר הם המרכיבים החשובים ביותר בהחלטת הקנייה שמבצעים הצרכנים ביחס למוצר באינטרנט .בדרוג גבוה נמצאו גם קיומו של אתר מאובטח ומוקד טלפוני לליווי הליך הרכישה. 32.3 ( ביחס לסקרים קודמים ,אחוז הגולשים אשר ביצעו קנייה באינטרנט נמצא בעלייה % .) נשמרים הפערים הדיגיטליים בין גברים ונשים ,יהודים וערבים ביחס לאחוז הקונים. כרבע ומעלה .סכום הקנייה ₪ 1000וכרבע מהם בסכום של ₪ 100 מהגולשים קונים בסכום של עד 4 החציוני הינו 60.8 ( . חלה עלייה בכמות המזמינים והמשלמים באמצעות האינטרנט ₪ 00 % ) ללא שימוש באמצעים נוספים (למשל ,תשלום באמצעות הטלפון). המלצה בעל פה ממכרים היא אמצעי הפרסום האמין ביותר בעיני הגולשים ,אחריה מדורגת המלצה מגולשים אחרים באינטרנט .פרסומים אחרים המועברים לגולש באמצעות האינטרנט (באנרים ,רשימות תפוצה ,מודעות לצד מנועי חיפוש )נתפשים כפחות אמינים גם בהשוואה 65.2 .) למדיה מסורתיים (עיתון ,רדיו ,טלוויזיה % מהגולשים התחברו לרשתות חברתיות 21.6 ,מקוונות % מהם מקושרים לפרופילים מסחריים .כעשירית מהמשיבים ביצעו קנייה בעקבות חשיפה לפרסום ברשת החברתית המקוונת.

להמשך קריאת המאמר המלא לחצו כאן