אנו מבינים ומכבדים את זכות המבקרים באתר לפרטיות ואנו שומרים בקפדנות ובסודיות את כל הפרטים אשר יימסרו לנו . נשמור בקפדנות כל מידע אישי ו/או עסקי אשר יסופק בעת הכניסה לאתר (שם, כתובת, טלפונים, כתובת דוא"ל …) ובכלל זה מידע ונתונים עסקיים אשר יוזנו על ידך במודל הסימולציה ו/או כל פרט אחר אשר יימסרו בעת הרישום לקבלת מידע . אנו דוגלים בשקיפות מלאה וכל שינוי במדיניות שמירת הסודיות ( אם בכלל יחול שינוי) יובא לידיעת הציבור מראש.

במרחב הדיגיטלי קיימים קישורים והפניות לאתרים ומקורות מידע אשר בהם חלים כללים אחרים של שמירת סודיות ופרטיות. אנו איננו אחראים לכללי שמירת הסודיות והפרטיות באתרים אחרים.
איננו עוקבים אחר המשתמשים ואיננו עושים כל שימוש בכלים לאיסוף מידע אישי ו/או עסקי אשר אינכם מעוניינים למסור לנו. אנו מאפשרים למשתמשים ולמבקרים לקבל מאתנו מידע נוסף.
כל מידע אשר יימסר לנו ישמש אותנו אך ורק על מנת לעדכן ו/או לשלוח חומר מקצועי בתחומי ההתעניינות שלך.

כאמור כל מידע אישי ו/או עסקי אשר יימסר לנו יישמר בקפדנות ולא יועבר לאף גורם, בשום תנאי ובשום מקרה.