רוב פעילויות התכנון הנערכות בחברות ובארגונים הנם למעשה תכניות עבודה וניהול תקציבים.  רק חלק (קטן) מהחברות נוהגות לערוך תכנון עסקי-אסטרטגי המבוסס על אבחון השינויים בסביבה העסקית תוך הערכת ההזדמנויות והאיומים ומגיעות לתכנית אסטרטגית אמתית.  ראיון מאלף עם אחד ממובילי תחום התכנון העסקי-אסטרטגי.

Strategys strategist An interview with Richard Rumelt