ממו"פ ועד חווית לקוח. כיצד ראוי לפעול בשוקי הפארמה

//ממו"פ ועד חווית לקוח. כיצד ראוי לפעול בשוקי הפארמה

ממו"פ ועד חווית לקוח. כיצד ראוי לפעול בשוקי הפארמה

תהליכי מו"פ ופיתוח מוצרים הנם תהליכים ארוכים ורווי סיכונים.  הסיכונים לכישלון הנם רבים בכל תחומי המוצרים ובעיקר בתחומי הפארמה.

From-product-to-customer-experience

2019-01-29T19:18:54+02:00