כיצד ראוי לנהל ולהנהיג עובדים ?  מהי הנעה וכיצד הופכים את העבודה לבעלת משמעות, כזו שהעובדים יהיו מחוייבים לה ?

מאמר קצר אבל בהחלט נוגע בעיקר

Making-work-meaningful-A-leaders-guide