מנהל מנהיג

כיצד ראוי לנהל ולהנהיג עובדים ?  מהי הנעה וכיצד הופכים את העבודה לבעלת משמעות, כזו שהעובדים יהיו מחוייבים לה ?

מאמר קצר אבל בהחלט נוגע בעיקר

Making-work-meaningful-A-leaders-guide

2018-12-10T05:45:16+02:00