למרות מה שנראה לעין בשנים האחרונות אין במדינה פקוקה כמו ישראל תכנון תחבורתי ארוך טווח.

מאמר מקיף על חלופות אינטגרטיביות ופתרונות אפשריים של מערכות תחבורה.

An-integrated-perspective-on-the-future-of-mobility