מערכות תחבורה עתידיות – חלופות אינטגרטיביות

//מערכות תחבורה עתידיות – חלופות אינטגרטיביות

מערכות תחבורה עתידיות – חלופות אינטגרטיביות

למרות מה שנראה לעין בשנים האחרונות אין במדינה פקוקה כמו ישראל תכנון תחבורתי ארוך טווח.

מאמר מקיף על חלופות אינטגרטיביות ופתרונות אפשריים של מערכות תחבורה.

An-integrated-perspective-on-the-future-of-mobility

2019-01-28T12:00:06+02:00