פירוט נתונים נדרש להכנת תכנית עסקית ומיפוי שוק

 

מחזור מכירות                רצוי פירוט חודשי של מחזור המכירות ב 12 עד 36 חודשים אחרונים

                                    בש"ח , ביחידות מוצר ולפי נקודות מכירה .

תמהיל המוצרים            פירוט כל המוצרים בחברה בחתכים לפי :

                                    כמות המכר מכל פריט וכל קו מוצרים

                                    רווחיות ( תרומה ) לכל פריט ו/או קו מוצרים .

שיווק/הפצה                  צינורות הפצה , פירוט גורמי ביניים , תנאי אשראי ומכר מקובלים .

                                    שיטת קבלה ואספקה של הזמנות , שיטת הפצה , כמות נקודות מכירה .

מערך המכירות              מבנה ארגוני , כמות אנשי מכירות , מטלות תפקודיות ( מכירה , גביה ,

                                    החזרות, טיפול בתלונות … ) , שכר קבוע , עמלות מכירה , תמריצים .

מתחרים                        אפיון מתחרים ישירים ועקיפים , מוצריהם , אסטרטגיות שיווק , SWOT

חו"ל                             מהות הקשר עם חו"ל –  מוצרים , קשרים , מו"פ , ידע , טכנולוגיה …

מו"פ                             ( אם קיים מו"פ ) עלות מו"פ ראשוני .  עלות מו"פ קבוע .

השקעות                        בציוד ייצור , בציוד קבוע , בכלי רכב , במבנים ,  בציוד ייעודי אחר .

נכסים                           פירוט הנכסים של העסק , כולל מוניטין .

התחייבויות                   רשימת החובות של העסק לפי טווחי הזמן – קצר , בינוני וארוך .

תמחיר פעילויות עלות חמ"ג , עלות עבודה ישירה , עלות אריזה , עלות הוצ' יצור עקיפות ,

                                    הוצ' שיווק , פרסום , קידום מכירות , עלויות הפצה , מלאי , מימון פיננסי ,

הנהלה וכלליות – הוצ' קבועות , הוצ' שכר ( כולל תנאים סוציאליים ) וכמות עובדים לפי פעילויות/התמחות .

יעילות העסקת גורמי יצור – כח אדם ומכונות . מספר עובדים במשמרת . כמות מכונות מועסקות . זמן יצור בפועל ( יעילות )  .

יעדים איסטרטגיים       יעדים עיסקיים ( ואישיים  ) לטווח הארוך

יעדים שיווקיים             יעדים אופרטיביים ( לטווח הקצר ) .