סכמת מודל S.W.O.T

סכמת מודל S.W.O.T

הערכה ושקלול כמותי של גורמים פנימיים וגורמים חיצוניים המשפיעים על פעילות החברה :

2018-05-22T09:48:15+03:00