כתיבת תכנית השיווק הנה באחריות מנהל השיווק  ( או מנהל היחידה העסקית ) בפירמה .

מטרתה של תכנית השיווק  – להשתלב במכלול הפעילויות ותכניות העבודה של הפירמה וליצור אינטגרציה תפקודית בין כל המחלקות ובעלי התפקידים , להשגת היעדים .

בתכנית השיווק ישנם שלושה פרקים עיקריים :

א.         הצבה של היעדים השיווקיים   ( היעדים השיווקיים הנם נגזרת מהיעדים העסקיים האסטרטגיים המוכתבים על ידי הנהלת הפירמה  )

ב.         תכנון של עקרי האסטרטגיה השיווקית

ג.          הקצאת התקציב והלוגיסטיקה הנדרשת להשגת היעדים

היעדים השיווקיים חייבים להיות יעדים כמותיים מוגדרים , לכל סוג מוצר / קו מוצרים , בנפרד :

*           סה"כ מכירות ( כסף ויחידות מוצר ) ,

*           נתח שוק ,

*           רווחיות עסקית ,

*           איכות נתפסת , מודעות , זמינות ….וכ"ו .

במקביל ליעדים האיכותיים יוגדרו גם היעדים האיכותיים ( אם יש יעדים איכותיים … )

היעדים השיווקיים חייבים להיות מפורטים בתכנית השיווקית לכל גורמי המשנה ( הנוטלים חלק בהשגתם ) – בחלוקה לפי אנשי מכירות , לפי אזורים , לפי מפיצים , לפי צינורות שיווק … וכ"ו .

בתכנית השיווק יש לפרט איזה מוצר/קו מוצרים , יש להחדיר לשוק ( ומדוע ) לעומת איזה מוצר/קו מוצרים יש להשמיט ( ומדוע ) .   התייחסות לניהול הדינאמי של תמהיל המוצרים חיונית לשם שמירה על תהליך האמור בטווח הארוך ליצור סל מוצרים המחולק באופן הגיוני לפי השלב במחזור החיים ולפי התרומה לרווחיות .

בהמשך יש לפרט את התכנית הפיננסית אשר תצביע על הרווחיות העסקית הגלומה , תנתח את הרגישות למחיר ותאפשר הערכה והקצאת תקציבים לצורך ביצוע הפעולות והשגת היעדים .

תכנית השיווק חייבת להיות מפורטת דיה על מנת לתת לקורא מושג על מכלול הפעילויות המתוכננות , לאפשר לו להבין מדוע מושם דגש על פעילויות אלו ולהבין את הקצאת המשאבים .

בתכנית יפורטו :

*           יעדים להשגה ,

*           שיטות העבודה והמכירה ,

*           משאבים נדרשים למימוש התכנית ולהשגת היעדים ,

*           כלי בקרה