עתיד פעילויות היצור בעידן החדש

עתיד פעילויות היצור בעידן החדש

הצמיחה והגידול ברוב הפרמטרים מבוססים על יוזמה, יצירתיות, חדשנות אבל גם על יצור והפצה.

מהם תחומי הפעילות הגדולים ביצור בינ"ל ואילו מגמות עיקריות משפיעות על היצרנים ועל תהליכי היצור ?

מחקר חשוב ביותר המנתח את הפעילות היצורית-תעשייתית בעולם.

Manufacturing_Full report

2018-12-11T09:50:46+02:00