הצמיחה והגידול ברוב הפרמטרים מבוססים על יוזמה, יצירתיות, חדשנות אבל גם על יצור והפצה.

מהם תחומי הפעילות הגדולים ביצור בינ"ל ואילו מגמות עיקריות משפיעות על היצרנים ועל תהליכי היצור ?

מחקר חשוב ביותר המנתח את הפעילות היצורית-תעשייתית בעולם.

Manufacturing_Full report