• א. תמצית מנהלים
 • ב. תיאור העסק . מבנה הבעלות .  פרופיל עסקי
 • ג. המוצר והטכנולוגיה ( או השירות )
 • ד. תיאור וניתוח השוק / הקטגוריה
 • ה. תכנית השיווק
 • ו. עיקרי התכנית התפעולית ( בכלל זה מבנה ארגוני ופירוט המערך הלוגיסטי )
 • ז. תכנית המו”פ
 • ח. התכנית הפיננסית
 • ט. תכנית ההשקעות בציוד ובנכסים
 • י. תחזית דו”ח רווח והפסד
 • יא. תחזית תזרים מזומנים
 • יב. ניתוחי רגישות