מחזור מכירות                רצוי פירוט חודשי של מחזור המכירות ב – 12 עד – 36 חודשים אחרונים

                                    בערכים כספיים , ביחידות מוצר , לפי אנשי מכירות ולפי נקודות מכירה

 

תמהיל המוצרים            פירוט כל המוצרים בחברה בחתכים לפי :

                                    א.   כמות המכר מכל פריט וכל קו מוצרים

                                    ב.    רווחיות ( תרומה ) לכל פריט ו/או קו מוצרים

 

שיווק/הפצה                  צינורות הפצה , פירוט גורמי ביניים , תנאי אשראי ומכר מקובלים .

                                    שיטת קבלה ואספקה של הזמנות , שיטת הפצה , כמות נקודות מכירה

 

יתרון תחרותי                 היתרון עליו מתבססת הפעילות העסקית והשיווקית  ( אם יש יתרון … )

 

מערך המכירות              מבנה ארגוני , כמות אנשי מכירות , מטלות תפקודיות ( מכירה , גביה ,

                                    החזרות, טיפול בתלונות … ) , שכר קבוע , עמלות מכירה , תמריצים

 

מתחרים                        אפיון כל המתחרים – ישירים ועקיפים , מוצריהם , אסטרטגיות שיווק ,

                                    SWOT

 

חו"ל                             מהות הקשר עם חו"ל –  מוצרים , קשרים , מו"פ , ידע , טכנולוגיה …

 

מו"פ                             ( אם קיים מו"פ ) עלות מו"פ ראשוני .  עלות מו"פ קבוע .  פטנטים ( אם יש )

 

 

השקעות                        בציוד ייצור , בציוד קבוע , בכלי רכב , במבנים ,  בציוד ייעודי אחר

 

נכסים                           פירוט הנכסים של העסק , כולל מוניטין

 

התחייבויות                   רשימת החובות של העסק לפי טווחי הזמן – קצר , בינוני וארוך

 

תמחיר פעילויות             עלות חמ"ג ,  עלות עבודה ישירה ,  עלות אריזה ,  עלות הוצ' יצור עקיפות ,

                                    הוצ' שיווק ,  פרסום ,  קידום מכירות ,  עלויות הפצה ,  מלאי , מימון פיננסי ,

הנהלה וכלליות – הוצ' קבועות , הוצ' שכר ( כולל תנאים סוציאליים ) וכמות עובדים לפי פעילויות / התמחות .

יעילות העסקת גורמי יצור – כוח אדם ומכונות .  מספר עובדים במשמרת . כמות מכונות מועסקות .   זמן יצור בפועל ( יעילות ) 

 

מדיניות המחירים          מחירים ומרווחים .  פירוט שיקולי הרווחיות

 

יעדים איסטרטגיים       יעדים עסקיים ( ואישיים  ) לטווח הארוך

 

יעדים שיווקיים             יעדים אופרטיביים ( לטווח הקצר ) .