בהמשך, מופיעה רשימת תיוג להכנת תכנית עסקית. כל אחד יכול להכין תכנית על פי ראשי פרקים אלו או אחרים, חשוב להבין ולדעת גם כשמכינים את התכנית באופן עצמאי וגם כאשר נעזרים באיש מקצוע כי תכנית עסקית איננה רשימת קניות שיש למלא. בכדי ליצור תכנית טובה יש להשתמש בהרבה הגיון, מידע עסקי ומידע ספציפי לתחום בו עוסקת התכנית. רשימת התיוג אינה קדושה ולא בכל תכנית יופיעו כל הסעיפים כמו שכמעט בכל תכנית יופיעו סעיפים שאינם ברשימה, יתרה מכך ישנן תכניות שבכדי ליצור משהו מוצלח במיוחד יש לעזוב את השבלונה ולהכין תכנית מיוחדת שתתאים לאותו מצב

במידה ואינך מיומן בכתיבת תכנית עסקית ובכל זאת ברצונך להכין אותה בעצמך, מומלץ מאוד שתצמד לרשימת התיוג שכן אחרת ישנו סיכוי רב כי תחמיץ נושאים חשובים ואף יתכן כי התכנית כולה לא תפגע במטרה, במידה וכתבת תכנית באופן עצמאי כדאי מאוד כי תתן אותה לקבלת משוב לאיש עסקים מנוסה ובעיקר בתחום שבו הנך עוסק או שתפנה לגוף העוסק בכתיבת תכניות עסקיות לקבלת משוב בשכר (לעיתים החסכון שלנו יקר מאוד…). ואחר כך תקן את הדורש תיקון כדי שהתכנית תשיג את המטרות שהנך מעוניין להשיג


זכור כי אורך התכנית העסקית הרצוי הינו 35 – 20 עמודים ולכל היותר עוד 4 – 3 עמודי נספחים, תכנית הארוכה מעבר לכך לא תקרא על ידי מקבלי ההחלטות


מספר כללים החשובים בעת כתיבת התכנית
א. המנע מכתיבת מונחים מקצועיים מסובכים וארוכים
ב. קצר במילים ככל האפשר
ג. השתמש במשפטים קצרים וחדים ובנקודות מודגשות
ד. הקפד מאוד על האיות, הדקדוק והאסטתיקה
ה. התרכז בנושאים המשמעותיים והרלוונטיים
ו. הקפד על ספרור נכון ומדוייק של כל התכנית
ז. הכן שער ותוכן עניינים
ח. כתוב את תקציר המנהלים רק לאחר שסיימת לכתוב את כל התכנית

Executive Summary

פרק זה בעל חשיבות מירבית שכן זהו הפרק המייצג אותך ייצוג ראשוני, בעזרתו מתבצע הסינון הראשוני. עליו להיות ממוקד קצר, ומרשים מאוד. במידה ולא הצלחת לכתוב אותו בפחות מ: 5 – 4 עמודים עליך לבחון היכן הארכת יתר על המידה אידאלי 3 – 2 עמודים

א. תאור החברה
ב. החזון
ג. יעדים לשלוש עד חמש שנים הבאות
ד. תאור המוצר/השרות
ה. יתרונות יחסיים המהווים מפתח להצלחה
ו. תאור מחמיא אך אמיתי של בעלי המניות/מייסדים והנהלה אם כבר יש
ז. המודל העסקי, עקרונות האסטרטגיה, עקרונות החדירה לשוק ותכנית השיווק
ח. אבני הדרך העקריות
ט. תמצית תזרים המזומנים
י. תמצית ניתוח עלויות ורווחים
יא. תמצית ניתוח נקודת האיזון

ניתוח השוק


מטרת פרק זה הינה להבהיר באופן ברור את השוק ומגמותיו, את הצורך הקיים בשוק למוצר או לשרות, מהי ההזדמנות העסקית, יש להראות פוטנציאל שוק גדול, להציג את המתחרים, התחרות הקיימת וזו שתהיה בקרוב ואת חסמי הכניסה הקיימים בשוק. לכל נושאים אלו יש למצוא מקורות עסקיים מקובלים כגון מחקרי שוק, מאמרים שנכתבו על ידי גורמים שלפחות לכאורה אינם מוטים כגון גופים ממשלתיים וציבוריים מחקרים אוניברסיטאיים וכדומה
תכנית שתתבסס על הנחות שאינן מעוגנות במקורות טובים תדחה על ידי הגופים שלמענן נכתבת התכנית

א. תאור השוק: איזה שוק הוא זה, מי המוביל בשוק, האם השוק בצמיחה, מדוע עכשיו נכון להכנס עם המוצר
ב. פוטנציאל השוק: יש להבהיר מהו פוטנציאל השוק אליו מתייחסים במאות מליוני דולרים או במליארדים, יש לזכור כי

    מדובר בפוטנציאל ולא בתכנית המכירות הצפוייה
ג. פילוח השוק: יש לפלח את השוק לפלחים שאליהם החברה תפנה ולהסביר עבור כל פלח מדוע כדאי להתמקד בו
ד. צרכי השוק ואופנות: כדאי לנתח את צרכי השוק והלקוחות ומהן האופנות הקיימות מתי הן עומדות להסתיים ומה

    השפעתן על השוק
ה. ניתוח התעשיה: כדאי לנתח את התעשיה הכללית העוסקת בתחום אליו החברה פונה
ו. מתחרים ותחרות: יש להציג את המתחרים העקריים, את יתרונותיהם וחסרונותיהם ומהם הפתרונות של החברה

    להתמודדות מוצלחת איתם
ז. במידה והתקיים מחקר שוק יש לתאר אותו ולסכם את המסקנות באופן ברור ותמציתי

המוצר/השרות ושרותים נלווים


בפרק זה יש לפרט כל הפרטים הנדרשים על המוצר והטכנולוגיה , יש להתמקד בנקודות החשובות, לתאר מנקודת מבטו של הלקוח ולא מהצד המשוחד של הייזם. במידה ויש טכנולוגיה ייחודית לחברה, יש להדגישה תוך פרוט אמצעי ההגנה החוקיים במידה וקיימים. חברה המתבססת על אתר באינטרנט תתאר בפרק זה את האתר ובמידה והוא כבר קיים רצוי להוסיף צילום של עמוד הבית

א. תאור המוצר והשרותים מנקודת מבטו של הלקוח
ב. תאור הצורך עליו עונה המוצר והתאמתו כמענה לצורך זה
ג. תאור האתר במידה ויש
ד. מאפייני איכות המוצר ותרומתו לגורמים השונים: לקוחות, ספקים, בעלי ברית אסטרטגיים וכדומה
ה. תאור הטכנולוגיה וההגנות עליה
ו. אמצעי ייצור נדרשים ועלותם

מודל עסקי, אסטרטגיה ותכנית שיווק


ישנן מספר גישות לפיתוח התכנית האסטרטגית, חשיבות רבה לפני כתיבת האסטרטגיה לבחון את הסביבה העסקית בה עומדת החברה לפעול ובנוסף לכך להגדיר את הפרמטרים הבאים: מהן הנקודות החזקות ומה החלשות של החברה, מה האיומים המצויים בסביבה ומה ההזדמנויות שכדאי לנצל בכדי שהחברה תצליח. ישנם מודלים רבים המסייעים לנתח נקודות אלו ורצוי להשתמש בהם בכדי לכסות מספר רב יותר של תחומים ונושאים
בעת בניית המודל העסקי יש להשקיע מחשבה מרובה בכדי ליצור מודל הכנסות ורווחים הגיוני המאפשר לחברה להגיע למצב מאוזן בזמן סביר ובקצב גידול הכנסות ורווחים הגיוני וריאלי

א.      כתוב את המטרות האסטרטגיות
ב. הסבר את המודל העסקי של החברה
ג. הסבר במפורט את מקור ההכנסות והרווחים של החברה
ד. מהי האסטרטגיה השיווקית של החברה, פרט את כל התמהילים המפורטים בהמשך
מוצר/שרות – יחודיות המוצר, פיתוח המוצר בשנים הבאות, רוחב קו המוצר, יתרונות המוצר וכדומה
תמחור –        מהי מדיניות התמחור, תמחור עלות מול תמחור ביקושים, תמחור חדירה, הנחות למכירות גדולות,

                              תמחור גבוה לסימול איכות וכדומה
צינורות מכירה והפצה – כיצד יופץ המוצר ללקוח, מכירה ישירה או דרך חנויות, האם מיקום ההפצה קל להגעה,

                                             האם המיקום משדר איכות או מחיר נמוך, האם לייצא וכמה, כמה שליטה אתה רוצה על

                                             התהליך וכדומה תמהיל השיווק – תמהיל זה מורכב מהשילוב הנכון בין האמצעים הבאים:

                                             פרסום, יחסי ציבור, קידום מכירות ומכירה אישית. יש להגדיר את ההחלטות החשובות

                                             לכל סעיף בתמהיל ואת היחס בין ארבעת הסעיפים
הערה: את האסטרטגיה השיווקית אין לכתוב בצורת רשימת תשובות לסעיפים שונים אלא לקחת את כלל התשובות

                    הללו ולהרכיב מהן את האסטרטגיה השיווקית
ה. הסבר את אסטרטגיית החדירה לשוק
ו. פרט את הדרכים בהם מתכננת החברה להשיג את לקוחותיה וכיצד היא מתכננת להחזיק בהם לאחר מכן

הארגון, הייזמים וההנהלה


אחד הגורמים המרכזיים הנבחנים על ידי קרנות הון סיכון כפרמטר להשקעה בחברה הינו הרכב הייזמים וההנהלה הקיימים בחברה וקשרי העבודה בינם. ישנה חשיבות להציג את היתרון היחסי של כל אחד מהייזמים והמנהלים ועל ידי כך ליצור פסיפס אנושי שלם שביכולתו להוביל את החברה להצלחה
יש לכתוב תאור מחמיא של 5 – 4 שורות על כל אחד מאנשי המפתח, יש להבליט את נסיונו וכישוריו הרלוונטיים לחברה המוצגת בתוכנית
ישנה חשיבות להציג את מבנה הארגון ולהראות כי המבנה הארגוני יעיל אינו מסורבל והוא מעודד חריצות ויוזמה

א.    הצגת מועצה מייעצת אם יש
ב. הצגת הייזמים
ג. הצגת הנהלת החברה
ד. הצגת המבנה הארגוני של החברה
ה. הצגת מדיניות גיוס כוח אדם ומצבת כוח אדם נוכחית
ו. הצגת גרף אבני דרך לשלוש השנים הבאות
ז. יש לציין תכניות חלוקת רווחים או הקצאת מניות עתידית לעובדים או לכל גורם אחר
ז. יש לציין את חברי מועצת המנהלים במידה ויש או את אלו המועמדים לתפקיד

גורמים קריטיים להצלחה

בכל תכנית עסקית נדרש להיות פרק העוסק בנושא זה. יש להעלות כאן את הנושאים המהווים גורמים קריטיים שללא התקיימותם החברה לא תצליח. יש לדון בכל נושא בנפרד ולהציג הסבר לוגי ומנומק לדרכי הפתרון של הבעיה, יש להעלות 5 – 4 נקודות

תכנית פיננסית

הצגת התכנית הפיננסית צריכה להבהיר למשקיעים ולהנהלת החברה להיכן וכיצד יצא הון החברה,על התכנית להיות ברורה וללא חורים בלתי מוסברים, יש להבהיר מה מקורות הנתונים ובמידה ויש נתונים המסתמכים על הערכות יש לכתוב אותן בבירור. בסופה של התכנית צריך להיות ברור כמה רווחים צופים, מתי יהיו רווחים, מהו תזרים המזומנים של החברה ומתי החברה מגיעה לנקודת האיזו
בניית התכנית הפיננסית מחייבת הרבה נסיונות ובדיקות חוזרות ונשנות של תכנית המכירות, תכנון ההוצאות, קצב הגידול והנחות רבות שיש להן השפעה על התרחישים הפיננסיים. באם אינך מנוסה בהכנת תכניות כגון אלו מומלץ מאוד להתייעץ עם איש מקצוע לפני, תוך כדי ולאחר הכנת התכנית בכדי שהתוצאה תהיה ריאלית, הגיונית ומתאימה לתכנית שרצית להכין

א. יש להציג בקצרה את ההסטוריה הכספית של החברה ואת צרכי המימון הנוכחי והעתידי
ב. יש לכתוב את כל ההנחות שאינן עובדות המשמשות בהכנת התכנית
ג. יש להבהיר בקצרה את המקורות להכנסות
ד. הגדר את רמת ההוצאות באחוזים לחמש השנים הראשונות, הסעיפים הינם
עלות המכר
שיווק ומכירות
הוצאות כלליות והנהלה
ה. הצג טבלת רווח והפסד מפורטת לחמש השנים הראשונות
ו. הצג טבלת ניתוח הוצאות ורווח תפעולי באחוזים לחמש השנים הראשונות
ז. הצג טבלת שריפת מזונים לכל חודש עבור השנה הראשונה
ח. הצג טבלת תזרים מזומנים לחמש השנים הראשונות
ט. הצג ניתוח נקודת האיזון

נספחים

יש להוסיף כנספח רק מסמכים קצרים ובעלי חשיבות גבוהה שיכולה להיות להם השפעה על מקבלי ההחלטות האמורים לקרוא את התכנית