כיצד מבצעים נכון תהליכי מו"פ, השקת מוצרים חדשים, ניהול מלאי ואספקה ?

נתוני מחקר שדה מקיף אשר בוצע בשנת 2018  ועשוי לתרום לכל מנהל הפועל בענפי האופנה והיופי.

Measuring-the-fashion-world-Full-report