כחלק מתהליכי הבחינה אנו מבצעים ניסויי סימולציה לבחינת תהליכי פיתוח מוצרים ו/או שווקים .  ניסויי הסימולציה מבוצעים בתנאי אמת, בגלוי או בצורה המאפשרת לפירמה לשמור את תהליכי הפיתוח וההחדרה לשוק בצורה חשאית .

תוצאות בחינות ההיתכנות ותוצאות ניסויי הסימולציה מעובדים ומנותחים בצורה מקצועית ועל בסיס הממצאים אנו ממליצים לפירמה בנוגע להמשך תהליכי המו"פ (או הרכישה) ועל האסטרטגיה העסקית המומלצת לצורך מיצוי הפוטנציאל.