בחינת היתכנות של מוצרים ועריכת ניסויי סימולציה

//בחינת היתכנות של מוצרים ועריכת ניסויי סימולציה
בחינת היתכנות של מוצרים ועריכת ניסויי סימולציה 2018-01-09T18:58:33+02:00

כחלק מתהליכי הבחינה אנו מבצעים ניסויי סימולציה לבחינת תהליכי פיתוח מוצרים ו/או שווקים .  ניסויי הסימולציה מבוצעים בתנאי אמת, בגלוי או בצורה המאפשרת לפירמה לשמור את תהליכי הפיתוח וההחדרה לשוק בצורה חשאית .

תוצאות בחינות ההיתכנות ותוצאות ניסויי הסימולציה מעובדים ומנותחים בצורה מקצועית ועל בסיס הממצאים אנו ממליצים לפירמה בנוגע להמשך תהליכי המו"פ (או הרכישה) ועל האסטרטגיה העסקית המומלצת לצורך מיצוי הפוטנציאל.