במסגרת התכנון האסטרטגי מבוצע תכנון פרטני ויסודי למכלול פעילויות הפירמה – שיווק , מכירות, פרסום, קידום מכירות, מו"פ, יצור, תכניות תגמול והנעה … וכ"ו .

אנו כותבים תכניות עסקיות ומבצעים בדיקות כדאיות כלכלית לפרויקטים חדשים ומגבשים תכניות עבודה פרטניות לכל תחום פעילות על מנת לאפשר סינכרון מכלול פעילויות השיווק והמכירות .