בתהליך הערכת פוטנציאל הפעילות אנו בוחנים ומנתחים את השוק גם בקרב פלחי הצרכנים וגם בקרב המתחרים , על מנת להעריך את מלוא היקף הפעילות העסקית .

הערכת הפוטנציאל מבוצעת בערכים כמותיים , על פני ציר הזמן , על מנת לסייע בקבלת החלטות
הנוגעות להיקפי השקעות בתשתיות יצור, בפעילויות שיווק, השקעות בכוח אדם, בתהליכי מו"פ, בתקציבי פרסום … וכ"ו .

אנו ממפים את כל סוגי המוצרים בתחומי הפעילות הרלוונטיים ( מוצרים משלימים ומוצרים תחליפיים ) ומזהים את מאפייני הפעילות של המתחרים .

בתהליך מיפוי מפורט זה אנו מאתרים משתנים פנימיים רבים בפירמות המתחרות ומזהים את גורמי החולשה ו/או העוצמה הגלומים במדיניות העסקית והשיווקית של הפירמות השונות .

במסגרת הניתוח מוערכים תרחישי פעילות שונים במסגרתם  ניתן להגיע למיצוי פוטנציאל השוק במהירות , ברווחיות וביתרון על פני המתחרים .