אנו מספקים ללקוחותינו מידע עסקי החיוני לתהליכי קבלת ההחלטות. מידע זה אשר הנו בעל השלכות ארוכות טווח על הפירמה נאסף ממספר רב של מקורות ומנותח מקצועית , ביסודיות וללא הטיה על
מנת לספק את התשתית לקבלת החלטות עסקיות מתאימות .

אנו מספקים מידע מעמיק על אפיוני התפקוד הקיימים בשוק המקומי :

  • נתוני פעילות ומגמות בשווקים בינ"ל
  • מגמות עיקריות בשוק ובענפי פעילות מגוונים
  • מידע פיננסי ומידע כלכלי ( מיקרו ומאקרו ) בתחומי פעילות מוגדרים
  • מידע על ולצורך מיזוגים ורכישות
  • מידע על פיתוח והשקות של מוצרים חדשים
  • מידע מנותח על פעילות מתחרים בשווקים מוגדרים
  • מידע שיווקי
  • אפיון וניתוח מעמיק של מתחרים בתחומי פעילות מוגדרים
  • מודיעין עסקי ממוקד

כל המידע הנאסף על ידנו הנו ממקורות אשר אינם עושים שימוש בפעולות בלתי חוקיות. 
מידע זה מנותח בצורה מקצועית לצרכי קבלת החלטות עסקיות אסטרטגיות.