במסגרת העבודה אנו מנתחים את פעילות כל הגורמים המשפיעים על הפירמה – מתחרים ישירים , מתחרים העקיפים , ספקים , מזהים את הגורמים הקריטיים בשוק ומנסים ליצור לפירמה יתרון תחרותי .

בתהליך הבחינה המקיף נבחנים כל שיתופי הפעולה האפשריים , מיזוגים ו/או רכישות על מנת לסייע באיתור ופיתוח היתרון התחרותי .

העבודה בתחום זה מבוצעת על בסיס מקצועי בלתי תלוי , בלי להיות חלק מתהליכי הרכישה ו/או הבעלות מבלי להיות מתוגמלים על בסיס הצלחה . היעדר המעורבות הישירה מעמידה אותנו בעמדה "נקייה" ממניעים עצמיים תוך שהיא מאפשרת לנו להציב עמדה והמלצה מקצועית בלתי מוטה .

בתהליך זה אנו מנתחים את המבנה הפיננסי , את תמהיל המוצרים , את מערך השיווק , המכירות , ההפצה , את הבעלים , את המותגים , הפטנטים … וכ"ו ומגישים למקבלי ההחלטות המלצות הנסמכות על נתונים כמותיים עובדתיים .