מיתוג ומיצוב תחרותי

//מיתוג ומיצוב תחרותי
מיתוג ומיצוב תחרותי 2018-01-09T19:00:21+02:00

אנו מבצעים מיפוי מפורט של כל המוצרים ושל כל המותגים בתחומי פעילות רלוונטיים של הפירמה .
במסגרת זו אנו ממפים ומבצעים ניתוח משווה בין מותגים בקטגוריה – לצורך הערכת כוחם של מותגים ולצורך זיהוי גומחות ( נישות ) פעילות בהם ניתן לרכוש יתרון תחרותי . מיפוי המותגים מבוצע באמצעות מכלול של תכונות – מחירים, מאפיינים תפקודיים, עוצמת המותג, תפיסות הצרכנים … וכ"ו .

בתהלך זה אנו בודקים ומשווים את מעמדם היחסי ( המיצוב ) של מכלול המוצרים והמותגים בתחומי פעילות מוגדרים ואנו ממליצים לפירמה לאמץ מדיניות פרסום ושימוש במכלול הכלים שיווקיים על מנת להשיג יעדים אסטרטגיים בתחום בנית המותג/ים וחיזוק מיצובם היחסי .