ניתוח שווקים , ניתוח קטגוריות וניתוחים ענפיים

//ניתוח שווקים , ניתוח קטגוריות וניתוחים ענפיים
ניתוח שווקים , ניתוח קטגוריות וניתוחים ענפיים 2018-01-09T19:00:15+02:00

במהלך הניתוח אנו מבצעים מיפוי מפורט של כל תחום הפעילות ושל כל הגורמים הפועלים בו ומשפיעים על
ההתנהלות העסקית .

במסגרת המיפוי אנו מאתרים את כל גורמי המפתח וממפים גם את כל המוצרים והשירותים ( התחליפיים
ו/או המשלימים )בתחומי הפעילות הרלוונטיים של הפירמה .
בתהליך העבודה אנו נעזרים בנתוני מחקרים ובאיסוף מידע רלוונטי על מנת להציג למנהלים תמונת שוק מלאה ומפוענחת על מנת לסייע בתהליכי קבלת החלטות עסקיות .