אנו מסייעים להנהלת הפירמה לתכנן ולתקצב את מכלול פעילויות השיווק ובכלל זה את פעילויות התקשורת השיווקית – המכירות, הפרסום, קידום המכירות והיחסי הציבור .

על בסיס מכלול הנתונים והניתוחים אנו ממליצים להנהלת הפירמה על האסטרטגיה המועדפת (והיעילה) להנעת הצרכנים, אסטרטגית המיצוב והמיתוג ומסייעים בבניית מסעות פרסום האמורים להשיג ולהקנות לפירמה יתרונות תחרותיים בטווח הארוך.

כחלק אינטגרלי מהפעילות בתחומים אלו אנו מסייעים להנהלת הפירמה לבחון את אפקטיביות
הפעילות השיווקית
, על בסיס מערכת מדדים כמותיים.