אפקטיביות והנעה. תמונות ייחודיות ממסעות פרסום. התמונות יוצרות ענין, משפיעות על תהליך קבלת החלטות הצריכה ונטמעות היטב בזיכרון ארוך הטווח.