תקרת הזכוכית של הנשים

תקרת הזכוכית של הנשים

האם יש לנשים "תקרת זכוכית" ?  ואם קיימת תקרת זכוכית כיצד ניתן לשבור אותה.

One-is-the-loneliest-number

2019-01-30T09:43:50+02:00