About integral_z91eeozs

המחבר עדיין לא עדכן פרטים.
So far integral_z91eeozs has created 82 blog entries.

עקרונות כלליים לכתיבת "תכנית שיווק שנתית / תקופתית"

כתיבת תכנית השיווק הנה באחריות מנהל השיווק  ( או מנהל היחידה העסקית ) בפירמה .

מטרתה של תכנית השיווק  – להשתלב […]

עקרונות כלליים לכתיבת "תכנית שיווק שנתית / תקופתית"2018-05-22T09:46:12+03:00

רשימת נתונים נדרש להכנת תכנית עסקית ומיפוי שוק

מחזור מכירות                רצוי פירוט חודשי של מחזור המכירות ב – 12 עד – 36 חודשים אחרונים

                                    בערכים כספיים , ביחידות […]

רשימת נתונים נדרש להכנת תכנית עסקית ומיפוי שוק2018-05-22T09:46:41+03:00

עקרונות כתיבת "תכנית שיווק ומכירות שנתית/תקופתית"

להלן מפורטים קווים מנחים להכנת וכתיבת תכנית שיווק :

כתיבת תכנית השיווק והמכירות הנה באחריות מנהל השיווק  ( או מנהל היחידה […]

עקרונות כתיבת "תכנית שיווק ומכירות שנתית/תקופתית"2018-05-22T09:47:06+03:00

עקרונות להכנת תכנית עבודה ופעילות עסקית-שיווקית

המסמך המצ"ב הנו תבנית סכמאטית להכנת תכנית העבודה של מנהל הטריטוריה .

הכנת תכנית העבודה והפעילות עפ"י סכמה זו מחייבת התאמה […]

עקרונות להכנת תכנית עבודה ופעילות עסקית-שיווקית2018-05-22T09:52:00+03:00

נושאי מיפוי השוק

פירוט נתונים נדרש להכנת תכנית עסקית ומיפוי שוק

 

מחזור מכירות                רצוי פירוט חודשי של מחזור המכירות ב 12 עד 36 חודשים […]

נושאי מיפוי השוק2018-05-22T09:52:33+03:00

שינוי במודל הכלכלי של הקמעונאות

מאמר של אלי גידור. הדוחו"ת הכספיים של הרשתות הקמעונאיות מדגישים את הירידה המתמשכת בכל הפרמטרים הכלכליים המהותיים לקיומם של הקמעונאים: ירידה במכירות למ"ר, שחיקה בסל הקנייה, שחיקה ברווחיות התפעולית ושחיקה בשיעור ה-EBITDA. האם המודל העסקי-כלכלי-תפעולי של רשתות השיווק הגדולות משתנה ?

שינוי במודל הכלכלי של הקמעונאות2018-05-22T09:53:00+03:00

הריכוזיות והתחרות בתחום הבנקאות הישראלית

שוק הבנקאות הוא לב הכלכלה, שכן הוא מופקד על כספי משקי הבית והסקטור העסקי ועל התיווך הפיננסי בין חוסכים ובין משקיעים. ריכוזיות יתר וחוסר יעילות בתפקוד המערכת הבנקאית מקטינים את היעילות של כלל המשק, פוגמים בהקצאת המקורות ומייקרים את עמלות הבנקים. הרגולטורים, בעיקר בנק ישראל ומשרד האוצר, אחראים להגברת התחרותיות בשוק תוך שמירה על יציבות הבנקים. מסמך אשר הוגש לוועדת הכלכלה של הכנסת

הריכוזיות והתחרות בתחום הבנקאות הישראלית2018-05-22T09:53:35+03:00

“Yes” כמשל …

המאמר פורסם סמוך לכניסת YES לפעילות בשוק התקשורת המקומי. במאמר מובאת סקירת המהלכים העיקריים אשר גרמו לפגיעה חמורה בערך המותג, לכישלון חמור מבחינה עסקית ופיננסית ולמעשה לפגיעה בשוק התקשורת הבידורית הכולל בישראל. המאמר נסקר על ידי גופי תקשורת שונים ומוערך כמתאר באופן אמתי את הסיבות לעובדה כי חברת YES לעולם לא תוכל להחזיר את השקעות הבעלים.

“Yes” כמשל …2018-05-22T10:04:05+03:00

visual content marketing strategy

השיווק בעידן הדיגיטלי משנה את פניו באופן משמעותי. התוכן הוא המלך החדש... כיצד ראוי לבצע מהלכי שיווק מצליחים באמצעות תכנים רלוונטיים

visual content marketing strategy2018-05-22T10:02:14+03:00

The E-Commerce Membership Report: Amazon and other retailers are using fee-based programs to change how people shop online

כיצד משנות ענקיות המסחר האלקטרוני את הרגלי הצרכנים וכיצד הן גורמות להם לחזור לקניות באתרים שלהם. כיצד ובאיזו דרך משפיעה חברות במועדון צרכנים את התנהגותם של אנשים.

The E-Commerce Membership Report: Amazon and other retailers are using fee-based programs to change how people shop online2018-05-22T10:04:56+03:00

A revolution in interaction

האינטראקציה בין אנשים משנה באופן משמעותי את הסביבה העסקית. כיצד משפיעה הקישוריות על מאפייני פעילותן של פירמות ?

A revolution in interaction2018-05-22T10:09:24+03:00

רעידת האדמה בתחום השיווק

מנהלים ובעלי עסקים רבים חשים בשנה-שנתיים האחרונות מגמות של שינויים גדולים המתרחשים בהתנהגויות הצרכנים. יש המייחסים את השינויים למשבר הפיננסי העולמי, לקיטון בהכנסה הפנויה, להחרפת התחרות בין פירמות ועסקים, ולהצפת השוק במוצרים זולים, להשפעות עונתיות ...

רעידת האדמה בתחום השיווק2018-03-15T10:33:37+02:00

מערכות תמחור אוטומטיות – מועילות או מזיקות

זהו טוויסט נפוץ למדי בעלילה: מדענים ממציאים תרופה או טכנולוגיה חדשה אשר אמורה לשרת את המין האנושי - אולם בפועל, מתגלה קצת מאוחר מדי שהשירות החדש רק מזיק. גורמים בעולם הקמעונות חוששים כי ייתכן שזה המקרה גם בכל הנוגע למערכות התמחור האוטומטיות (Shopping Bots), אותן מאמצים הקמעונאים בשנים האחרונות במטרה לנהל את מחירי המוצרים בצורה חכמה יותר

מערכות תמחור אוטומטיות – מועילות או מזיקות2018-03-15T10:33:38+02:00

אמנות האסטרטגיה

לאלו הזוכים במאה נצחונות,

במאה מאבקים,

אין את היכולת העליונה.

 

את היכולת העליונה יש לאלו

המשתמשים באסטרטגיה,

בכדי לכופף את האחרים ללא […]

אמנות האסטרטגיה2018-03-15T10:34:03+02:00

יתרון תחרותי

יתרון תחרותי הנו תוצאה של תכנון עקבי, מקצועי ואובייקטיבי במקביל לייזום מכלול של פעולות יצירתיות וחדשניות בתחום השיווק .

אנו […]

יתרון תחרותי2018-03-15T10:34:03+02:00
עבור למעלה