אסטרטגיה בעידן אי ודאות

העידן הנוכחי מאופיין באי וודאות בכל משתני הסביבה.  כיצד מעצבים אסטרטגיה בתקופה כזו ?

Strategy under uncertainty