גלובליזציה – ערוצי סחר ושרשרות הערך

סקירה מקיפה של ערוצי הסחר בעולם ובעיקר של שרשרות הערך, האיומים וההזדמנויות לפיתוח עסקי ופתיחת שווקים חדשים

Globalization […]