חינוך והשכלה בעידן של שינויים כלכליים רדיקליים

כיצד ראוי להתאים את מערכות ההשכלה בעידן של שינויים כלכליים רדיקאליים ?

מערכות החינוך וההשכלה חייבות להתאים עצמן לעידן של שבירת […]